PROJECT REFERENCE

งานทุบรื้อสกัด โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

งานรื้่อสกัด

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก รื้อถอนห้องน้ำทั้งหมด สกัด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่รวมมากกว่า 200 ตรม. ต่อห้อง ทีมงานของเรา รื้อถอน พร้อมขนทิ้งอย่างเรียบร้อยครับ